Anagram till tingemp

Det visade sig finnas 1 perfekt anagram och 33 andra ord som kan skapas utifrån tingemp.
7 bokstäver
timpeng pigment
5 bokstäver
menig tepig petig
4 bokstäver
enig temp tein pint peng gnet mint ting inte inge geni igen
3 bokstäver
mig get gem tie ten gen teg gip gin pin min pet pen peg nie men nit

Denna anagramsök svarar på frågan "Vilka ord går att bilda utifrån tingemp" och bildar endast ord som ingår i Svenska Akademiens Ordlista (SAOL) v. 13.