Anagram till torprap

Det visade sig finnas 1 perfekt anagram och 39 andra ord som kan skapas utifrån torprap.
7 bokstäver
rapport
6 bokstäver
apport troppa
5 bokstäver
ptroa tropp trapp toppa porta
4 bokstäver
opar trop torr torp topp tapp rota ropa oart rapp ptro prao part port porr prat
3 bokstäver
roa pro opp ort tro par arr por pop rop toa rap rot ror rar art

Denna anagramsök svarar på frågan "Vilka ord går att bilda utifrån torprap" och bildar endast ord som ingår i Svenska Akademiens Ordlista (SAOL) v. 13.