Anagram till torsk

Det visade sig finnas 1 perfekt anagram och 24 andra ord som kan skapas utifrån torsk.
5 bokstäver
stork skrot
4 bokstäver
rost skot kors rots stor sork rosk sort tork kost kort
3 bokstäver
tok tro kor sko sto rot ros ost ort ork kos sot

Denna anagramsök svarar på frågan "Vilka ord går att bilda utifrån torsk" och bildar endast ord som ingår i Svenska Akademiens Ordlista (SAOL) v. 13.