Anagram till tralsei

Det visade sig finnas 1 perfekt anagram och 109 andra ord som kan skapas utifrån tralsei.
7 bokstäver
salteri elritsa realist
6 bokstäver
italer alster israel steril silare strila
5 bokstäver
rista liera slira sleta sitar sirat liter lista litsa siare satir ritsa retas slita stare later stila tesil arsle arsel stril trias trial ister laser alert aster
4 bokstäver
tira salt trea rits sari sate rita sila sela ters stia tars sira sita slit stil rist stel tsar risa last lire list lira lita lite iste elit etsa earl rast lias rate real leta resa lera rest reta lisa
3 bokstäver
ila est isa tri ale tal era tes tia tie tir art tre alt tas lie lat set rit ria sal res rea sel sia ler ras sil sir lit lir ris sta air

Denna anagramsök svarar på frågan "Vilka ord går att bilda utifrån tralsei" och bildar endast ord som ingår i Svenska Akademiens Ordlista (SAOL) v. 13.