Anagram till tretsap

Det visade sig finnas 1 perfekt anagram och 69 andra ord som kan skapas utifrån tretsap.
7 bokstäver
trapets
6 bokstäver
spreta spratt spetta streta
5 bokstäver
stare start spett stret speta patte tapet retas pater pares testa tetas tetra trast aster spatt
4 bokstäver
spat satt sate tsar stat step rest tars ters test trea tape reta resa rasp aspe etsa etta part patt pest prat raps peta rast rate repa ratt
3 bokstäver
par res tre att era est ett rep tes set tas ras rea per pet asp spe pst rap sta art

Denna anagramsök svarar på frågan "Vilka ord går att bilda utifrån tretsap" och bildar endast ord som ingår i Svenska Akademiens Ordlista (SAOL) v. 13.