Anagram till vänster

Det visade sig finnas 1 perfekt anagram och 59 andra ord som kan skapas utifrån vänster.
7 bokstäver
västern
6 bokstäver
tvären väster
5 bokstäver
snärt träns sträv värst näver väsen näste säter nerts tvärs verst
4 bokstäver
säte enär sven ters stäv vers sten snäv även vret rest värn rens värt näve näst väst nerv väte tvär
3 bokstäver
vän ven täv ärt ens trä tre est ner när näs nät rev ren res rät räv sen set stä säv ten tes sär
2 bokstäver
än

Denna anagramsök svarar på frågan "Vilka ord går att bilda utifrån vänster" och bildar endast ord som ingår i Svenska Akademiens Ordlista (SAOL) v. 13.