Anagram till virkas

Det visade sig finnas 1 perfekt anagram och 77 andra ord som kan skapas utifrån virkas.
6 bokstäver
skriva arkvis
5 bokstäver
skria riska svira varsk rivas krisa arisk kivas svika skiva skarv virka viska arkiv skira isvak virak
4 bokstäver
riva skir sari skav siva sarv svir svar risa sira risk vrak riks krav visa ivra vira vika kisa vask kiva kras kria kris kvar skri vars vari rask
3 bokstäver
vak vas via vik vis var air ska kiv ark arv ask avi isa kar kas kav kis rak sir ras rav ria rik ris riv sav sia sik sak

Denna anagramsök svarar på frågan "Vilka ord går att bilda utifrån virkas" och bildar endast ord som ingår i Svenska Akademiens Ordlista (SAOL) v. 13.