Anagram till visare

Det visade sig finnas 1 perfekt anagram och 52 andra ord som kan skapas utifrån visare.
6 bokstäver
visera
5 bokstäver
varse serva siare svear svira rivas vesir avers
4 bokstäver
vers vase riva vari vira svir visa svar siva sira vise sari vars sarv ivra arve avse resa rave iver reva risa
3 bokstäver
riv ave avi vis via era eva vas var isa rev ras rav rea res sir sia ria sav arv ris air

Denna anagramsök svarar på frågan "Vilka ord går att bilda utifrån visare" och bildar endast ord som ingår i Svenska Akademiens Ordlista (SAOL) v. 13.